Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Organizační tým

Naše LKK (Loka Kongresa Komitato, Místní kongresová komise)!

Předseda: Marek Blahuš
Sekretář: Julia Hell
Pokladník: Julija Schlapsi
Koordinátor programu: Łukasz Żebrowski
Tematický program a program týkající se hnutí: Paulína Kožuchová
Zábavný program: Agnieszka Rzetelska
Večerní a noční program: Rolf Fantom a Tina Tišljar
Programové a informační tabule: Natalia Antolak
Exkurze: Pavel Brom
Kulturní a jazykový festival: Irmina Szustak
Přihlášky/víza: Tomáš Břicháček
Databáze: Paul Ebermann
Přijímání: Martin Sawitzki
Prostory: Dagmar Chvátalová
Technika: Łukasz Korczewski
Pomocníci: Agnieszka Mozer
Informování v esperantském světě: Ireneusz Bobrzak
Vnější vztahy v České republice: Daniel Mrázek
Vnější vztahy v Německu: Liesa Marie Alfier
Vnější vztahy v Pollsku: Tobiasz Kaźmierski
Přístup k internetu: Aleš Tomeček
Kongresová kniha a předkongresové informace: Julia Hell

Kontakt na nás: ijk.cs (zavináč) esperanto.cz