Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Program

Téma: Svoboda (esperantsky Liberec')

Liberec' (Svoboda) není jen jméno města, ale také téma kongresu. Ale co to je svoboda? Je možné to uchopit z několika úhlů pohledu.

Počínaje tradičními svobodami formovanými od vzniku lidské civilizace, jako náboženská, nebo více rozšířená duchovní svoboda. Následuje ji stejně důležitá (nebo možná ještě důležitější v dnešním světě?) ekonomická svoboda. Hovoříme-li o demokracii, nemůžeme opomenout osobní svobodu nebo svobodu v žurnalistice. Za zmínku stojí také relativně nové podoby svobody, které sledují modernizaci „světové vesnice“. A jde například o konfrontaci autorských práv a svobody v programovacím světě... Tolik jen ukázka širokého tématu probíraného na IJK v Liberci.

Části programu

Kokrétní program vždy z velké části závisí na našich účastnících. Neváhejte tedy v přihlášce uvést, čím byste chtěli přispět do programu. Přispěvatelé do programu mohou získat slevu.

Níže uvádíme seznam různých nápadů na části programu, které pro IJK zamýšlíme. Zda a které se opravdu uskuteční, závisí zčásti na vás, zčásti na místních podmínkách, ale určitě budeme pracovat pilně, abychom připravili skutečně lákavý program.

Program týkající se hnutí

V rámci programu týkajícího se esperantského hnutí, předpokládáme programy TEJO, jako schůzi komise TEJO, prezentaci TEJO, nebo TEJO-večer, během kterého by se mohlo uskutečnit například představení vedení zvoleného během 65. IJK a TEJO-kvíz. Kromě TEJO chceme spolupracovat také s jinými organizacemi esperantského hnutí (například E@I), které by mohly přiravit program týkající se jejich činnosti.

Pro začátečníky a nováčky určitě nebude chybět mezinárodní kurs esperanta a program pro nováčky.

Zvlášť důležitý bude během našeho IJK Kulturní a jazykový festival (Kultur-Lingva Festivalo, KLF), který bude veřejně přístupný i pro obyvatele města. Jeho pomocí budeme moct ukázat různost jazyků a kultur ve světě, a tak popularizovat esperanto.

Zábavný program

V této části plánujeme uspořádat všelijaké kurzy, jako kurzy tancování a zpěvu nebo kurzy češtiny, němčiny, polštiny a dalších jazyků, ruční práce, hry, přednášky, divadelní kousky a sportovní program podle místních možností.

Večerní a noční programy

V rámci těchto částí programu pochopitelně nemůžou chybět koncerty esperantských hudebníků. Kromě toho plánujeme některé tematické večery: seznamovací, regionální, mezinárodní a již zmíněný TEJO-večer. V noci tradičně bude fungovat diskotéka, bar, čajovna a kino.

Ekskurze

Exkurze budou usilovat o konečnou svobodu pohybu (díky prozšíření Schengenského prostoru) mezi zapojenými zeměmi (ČR, Německo a Polsko) a současně demonstrovat mezináronost tohoto IJK, když během exkurzového dne budeme organizovat po jedné exkurzi do každé ze tří zemí.

Ačkoliv ne všechny exkurze se nám podaří zrealizovat a ne pro všechny bude dost zájemců, určitě vás zásobíme informacemi o mnohých místech v okolí, abyste je eventuálně mohli indivisuálně navštívit. Už teď je možné přečíst si další informace na esperantské Wikipedii.

Předpokládáme jeden exkurzový den, během kterého se na místě neuskuteční žádný program a bude výběr z několika celodenních exkurzí, mezi kterými bude exkurze do Prahy, hlavního města České republiky. Exkurzi zorganizuje místní klub České esperantské mládeže. Dále se plánují exkruze do blízkých míst Polska a Německa.

K tomu plánujeme některé kratší exkurze, které se uskuteční během jiných dnů, paralelně s ostatním programem. Jeden kokrétní může například být vědecko-tecnicky orientovaná exkurze do Mladé Boleslavi (40 km jižně), kde se podíváme do automobilky Škoda a městské hvězdárny, jejíž ředitel je mladý esperantista. Rok 2009 je Mezinárodním rokem astronomie podle UNESCO.

Další nápady na exkurzní/turistické/sportovní programy zahrnuje koupací exkurzi do městského akvaparku "Babylon" (největší v ČR) nebo na Máchovo jezero, které se nachází v blízkosti hradu Bezděz a je to romantické místo spojené s mnohými slavnými českými básněmi.

Exkurzní program se může vztahovat také k příhraničnímu regionu „Trojmezí“ (trojmezí mezi ČR, Německem a Polskem), který se váže také ke kultuře Lužických Srbů.

Milovníci hor můžou hned v sousedství města využít Jizerské hory a horu Ještěd se známým vysílačem, nebo trochu vzdálenější, ale zato známější nejvyšší české pohoří Krkonoše (esperantem Gigantmontaro, polsky Karkonosze, německy Riesengebirge).