Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Co je IJK

Mladí esperantisté očekávají během svého kongresu překonání světového rekordu

(tisková zpráva ve formátu DOC ke stažení zde)

Asi čtyři stovky mladých lidí z celého světa se vypraví do Liberce, aby se ve dnech 18. - 25. července zúčastnili 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládeže. Součástí kongresu bude i program pro veřejnost na náměstí Dr. E. Beneše. Ve středu 22. července od 20:30 hodin proběhne koncert, při kterém se zpěvák JoMo pokusí překonat světový rekord v počtu jazyků, kterými své písně zazpívá, a ve čtvrtek 23. července se od 15 do 18 hodin veřejnosti představí všechny národnosti zastoupené na kongresu.

Logo 65. Mezinárodního kongresu esperantské mládežeVůbec poprvé v historii esperantského hnutí se Mezinárodní kongres esperantské mládeže (Internacia Junulara Kongreso, IJK) uskuteční na území České republiky. Jedná se o největší každoroční setkání mladých esperantistů na světě. Účastníci pocházejí ze všech částí světa, přijíždějí na týden a jejich počet obvykle dosahuje 300-500, ačkoliv některé ročníky zaznamenaly více než 1000 účastníků. Každý rok se setkání pořádá v jiné zemi a prostřednictvím svých zemských sekcí ho organizuje Světová organizace esperantské mládeže (TEJO).

První ročník IJK proběhl v roce 1938 v nizozemském Groetu. V posledních letech se setkání konalo v Sarajevu v Bosně a Hercegovině (2006), ve vietnamské Hanoji (2007) či v maďarském Szombathely (2008). Ve dnech 18. až 25. července 2009 ho bude v Liberci hostit Česká esperantská mládež ve spolupráci s mladými esperantisty z Německa a Polska. Jako průvodní téma setkání byla zvolena „Svoboda“ – i vzhledem k tomu, že v esperantu má slovo „liberec'“ právě takovýto význam.

„Typický program IJK zahrnuje prezentace, diskuse, tvůrčí dílny, kurzy, hry, pohybové aktivity, exkurze, kulturní a také bohatý večerní program – koncerty esperantské hudby, diskotéku, promítání filmů s esperantskými titulky, hospodu, čajovnu... A samozřejmě zůstává spousta času i na povídání si s přáteli a navazování nových známostí. Pro začátečníky je také připraven speciální mezinárodní kurz esperanta, pro pokročilé pak kurzy zdokonalovací,“ říká předseda kongresu Marek Blahuš.

Široké veřejnosti se kongres otevře při koncertu zpěváku JoMo ve středu 22. července ve 20:30 na náměstí Dr. E. Beneše před libereckou radnicí. Zpěvák původem z Francie dokáže vždy roztančit celé publikum. Tentokrát chce překonat rekord v počtu jazyků, kterými své písně zazpívá. Výsledek se následně objeví v Guinessově knize rekordů.

Na stejném místě ve čtvrtek 23. července od 14 do 18 hodin proběhne Kulturní a jazykový festival (Kultura kaj Lingva Festivalo, KLF), během něhož se prezentují zpravidla všechny zúčastněné národy. Účastníci kongresu a místní obyvatelé se tak seznámí s kulturami z celého světa, s tradičními písněmi i tanci, oblíbené bývá přeříkávání jazykolamů v jazycích pro návštěvníky neznámých. Jazyky se nejen lámou, ale také oblažují pochutinami, které účastníci přivezli ze svých domovů.

Tentýž den od 21:30 vystoupí v Klubu Vlak (blok A vysokoškolských kolejí "Harcov" TU v Liberci) elektrorocková skupina z Brazílie Supernova, která v Liberci zahájí své evropské turné.

Esperanto vytvořil v roce 1887 polský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof. Žil v polském Białystoku, tedy místě častých národnostních konfliktů. Byl přesvědčen, že pokud světu nabídne jednoduchý a spravedlivý dorozumívací prostředek, mezinárodní a etnické konflikty ustanou. Jazyk tvoří 16 gramatických pravidel a neobsahuje téměř žádné výjimky. Esperantisty ve světě reprezentuje Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio, UEA) a mladí do třiceti let se sdružují ve Světové organizaci esperantské mládeže (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEJO). V České republice působí Český esperantský svaz (Ĉeĥa Esperanto-Asocio, ĈEA) a Česká esperantská mládež (Ĉeĥa Esperanto-Junularo, ĈEJ).

Záštitu nad 65. Mezinárodním kongresem esperantské mládeže převzali:
Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády ČR
Miloslav kardinál Vlk, primas český a arcibiskup pražský
Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Jiří Kittner, primátor města Liberce
Kurt Gribl, primátor libereckého partnerského města Augsburg

Novináři budou vítáni kdykoliv od 19. do 24. července:

blok C vysokoškolských kolejí "Harcov" Technické univerzity v Liberci:
17. listopadu 584
46015 Liberec 15

Kontaktní informace:

Daniel Mrázek
tiskový mluvčí IJK pro Českou republiku
tel.: 728 864 870
e-mail: ijk.cs zavináč esperanto.cz

Související články

Související weby


Kontakt: ijk.cs (zavináč) esperanto.cz