Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Přihláška

Od 26. prosince je možné se prostřednictvím internetu přihlásit na 65. Mezinárodní kongres esperantské mládeže (IJK) v Liberci!

V současnosti v přihlášce chybí počítadlo vašeho poplatku, ale na této možnosti již pracujeme. Zatím si můžete poplatek spočítat sami podle tabulky poplatků. Svým přihlášením také souhlasíte s podmínkami.

PŘIHLÁSIT SE NA IJK!