Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Aliĝilo

Ekde la 26-a de decembro jam eblas interrete aliĝi al 65-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Liberec'!

Nuntempe la aliĝilo ankoraŭ ne kalkulas vian kotizon, sed tiu ebleco aperos komence de januaro 2009. Dume vi povas kalkuli vian kotizon mem laŭ la kotiztabelo. Aliĝante vi ankaŭ konsentas kun la kondiĉoj.

ALIĜI AL LA IJK!