Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Kotizoj

Pardonu, ke nia aliĝilo nuntempe ankoraŭ ne mem scias kalkuli kotizojn. Ni jam laboras pri tio. Tamen vi nun povas kalkuli vian kotizon mem, laŭ la subaj informoj.

Oni pagas la programkotizon, la loĝadon kaj la manĝadon. Ĉiuj prezoj estas fiksitaj en ĉeĥaj kronoj (CZK). Pago en alia valuto (ekz. eŭroj) transkalkuliĝas al eŭroj laŭ la oficiala kurzo de la Ĉeĥa Nacia Banko por la tago en kiu ĝi prilaboriĝis. Por validigi sian aliĝilon, A- kaj B-landanoj devas antaŭpagi 400 kronojn aŭ 15 eŭrojn. Detale pri antaŭpagoj, malaliĝado ktp. legu en la kondiĉoj. Pri pagado mem vidu la pagmanierojn.

La datoj

La 65-a IJK en Liberec' okazos ekde la 18-a ĝis la 25-a de julio 2009. Tio estas 7 noktoj, sed eblas partopreni ankaŭ partatempe.

Programkotizo

prezoj en CZKLandkategorio kaj aĝo je 18-jul-2009
 ABC
Dato de aliĝo10-1920-2930+10-1920-2930+10-1920-2930+
ĝis 31-jan-2009125018752750750137520005008751375
ĝis 30-apr-20091375200028758751500212562510001500
ĝis 11-jul-2009187525003375137520002625112515002000
poste (surloke)212527503625162522502875137517502250

Resume: Unua aliĝperiodo finiĝas 31-jan-2009. Poste vi pagos 125 kronojn pli. Post 30-apr-2009 kromajn 500 kronojn pli. Kaj post 11-jul-2009 ankoraŭ 250 kronojn pli.

UEA-rabato

Aldone, ĉiu kiu en 2009 estos individua membro de UEA en iu el la kategorioj MJ, MA, DMJ aŭ DM, kio inkluzivas ĉiujn individuajn membrojn de TEJO, ricevos rabaton (eblos aliĝi ankaŭ surloke). Saman rabaton ricevos ankaŭ ĉiu partoprenanto aĝanta malpli ol 15 jarojn.

 Landkategorio
 ABC
UEA-rabato625500375

A-landoj estas: Aŭstrio, Belgio, Britio, Danlando, Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Hispanio, Irlando, Italio, Katalunio, Liĥtenŝtejno, Luksemburgio, Monako, Nederlando, Norvegio, San Marino, Svedio, Svislando, Vatikano
B-landoj estas: Andoro, Bosnio, Bulgario, Ĉeĥio, Hungario, Japanio, Kanado, Kroatio, Latvio, Litovio, Makedonio, Malto, Moldavujo, Montenegro, Pollando, Portugalio, Romanio, Rusio, Serbio, Slovakio, Slovenio, Ukrainio, Usono
C-landoj estas: Alĝerio, Angolo, Argentino, Benino, Brazilo, Ĉinio, Ebur-Bordo, Ghanao, Hindujo, Irano, Kasaĥstano, Kongo, Kubo, Malio, Meksiko, Nepalo, Niĝerio, Pakistanio, Senegalo, Sirio, Suda Koreio, Togo, Urugvajo, ĉiuj aliaj ankoraŭ ne menciitaj

Programkotizo por partatempa partopreno

prezoj en CZK por unu tagoLandkategorio kaj aĝo je 18-jul-2009
ABC
UEA10-1920-2930+10-1920-2930+10-1920-2930+
ne-UEA-membroj350550725275450575225350450
UEA-membroj250425600200350475175275375

Partoprenantoj malpli ol 15-jaraĝaj apartenas al la sama kategorio kiel UEA-membroj.

Loĝado

Do, por la tuta semajno, loĝi en ĉambro kostas 1610 CZK, en amasloĝejo 840 CZK kaj en tendo 525 CZK.

Manĝado

Manĝado komenciĝas per vespermanĝo 18-jul-2009 kaj finiĝas per matenmanĝo 25-jul-2009, kio sume estas 7 matenmanĝoj, 6 tagmanĝoj kaj 7 vespermanĝoj. Eblas elekti kiujn manĝojn vi volas en kiu tago. Eblas ankaŭ partopreni tute sen manĝoj kaj uzi vendejojn kaj kuirejetojn.

Do, se vi mendas por la tuta semajno, vi pagos 1590 CZK.