Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Organizatorzy

Oto LKK (Lokalny Komitet Organizacyjny)!

Przewodniczący: Marek Blahuš
Sekretarz: Julia Hell
Skarbnik: Julija Schlapsi
Program: Łukasz Żebrowski
Program związany z tematem i ruchem esperanckim: Paulína Kožuchová
Program rozrywkowy: Agnieszka Rzetelska
Program wieczorny i nocny: Rolf Fantom a Tina Tišljar
Program i tablica informacyjna: Natalia Antolak
Wycieczki: Pavel Brom
Festiwal kultur i narodów: Irmina Szustak
Zgłoszenia/sprawy wizy: Tomáš Břicháček
Baza danych: Paul Ebermann
Rejestracja: Martin Sawitzki
Administracja nieruchomościami: Dagmar Chvátalová
Wyposażenie pomieszczeń: Łukasz Korczewski
Pomocnicy: Agnieszka Mozer
Promocja i informowanie w świecie esperanckim: Ireneusz Bobrzak
PR w Czechach: Daniel Mrázek
PR w Niemczech: Liesa Marie Alfier
PR w Polsce: Tobiasz Kaźmierski
Strona internetowa: Aleš Tomeček
Książka kongresowa i informatory przedkongresowe: Julia Hell

By skontaktować się z nami: ijk.pl (małpa) esperanto.cz