Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Program

Temat: Liberec' (Wolność)

(od nazwy miejscowości i esperanckiego słowa liberec' = wolność)

Liberec' to nie tylko lokalizacja najbliższego Kongresu Młodzieżowego, lecz przede wszystkim temat. Ale czym jest naprawdę? Warto spojrzeć na to z różnych perspektyw.

Poczynając od pierwszych form idei wolności, takich jak wolność wyznania poprzez równie ważny aspekt wolności duchowej, ekonomicznej nie można pominąć demokratycznych idei wolności osobistej i wolności słowa, które pojawiły zaczęły formować się wraz z powstawaniem cywilizacji. Warto też zwrócić uwagę na stosunkowo nowe wymiary wolności powstałych związanych z budowaniem „globalnej wioski”. Mamy na myśli m.in. relację praw autorskich i wolności w świecie programistów... To tylko przykłady szerokiej gamy tematów przygotowanych na najbliżesz IJK.

Punkty programu

Konkretny program w znacznej mierze zależy od uczestników, dlatego nie wahaj się już dziś zapisać i zaproponować realizację jednego z punktów programu. Autorzy i realizatorzy najciekawszych propozycji mogą liczyć na rabaty.

Poniżej przedstawiono różne pomysły na program, który chcemy zrealizować podczas IJK. Czy i które z nich faktycznie się odbędą zależy od waszego zainteresowania i możliwości na miejscu, ale podejmiemy wszelkie możliwe działania by zrealizować naprawdę atrakcyjny program.

Program związany z ruchem esperanckim

W ramach tej części programu przewidujemy punkty organizowane przez Światową Esperancką Organizację Młodzieżową (TEJO) takie jak zebranie komitetu TEJO, prezentacja organizacji, wieczór z TEJO. Zamierzamy też podjąć współpracę z innymi organizacjami esperanckimi (np. E@I – Esperanto w Internecie), które mogą przygotować program związanych ze swoją działalnością. Dla początkujących zostanie zorganizowany kurs esperanto i program dla początkujących.

Innym ważnym wydarzeniem będzie otwarty dla zewnętrznej publiki Festiwal Kultur i Narodów. Jego celem jest demonstracja kulturowej różnorodności i kultury oraz popularyzacja esperanta.

Program rozrywkowy

W ramach tej części programu zamierzamy zorganizować różnorodne kursy, m.in. tańca, śpiewu lub języka czeskiego, niemieckiego, polskiego, warsztaty, gry, prelekcje i program sportowy.

Program wieczorny i nocny

W ramach tej części programu na pewno nie zabraknie koncertów muzyków esperanckich. Poza tym zaplanowano kilka wieczorów tematycznych: zapoznawczy, regionalny, międzynarodowy oraz, wspomniany wcześniej, wieczór TEJO. W nocy zapraszamy na dyskotekę, do kongresowego baru, lub kawiarni oraz na filmy z napisami esperanckimi.

Wycieczki

Podczas wycieczek postaramy się wykorzystać (długo oczekiwaną) wolność przemieszczania się w ramach Schengen oraz manifestować międzynarodowy charakter naszej imprezy organizując wycieczki do każdego z trzech krajów-gospodarzy IJK.

Najprawdopodobniej jednak nie wszystkie z planowanych wycieczek uda się zrealizować (np. ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych, brak czasu, etc.). Dlatego już wkrótce opublikujemy dodatkowe informacje o regionie i atrakcjach turystycznych w pobliżu. Na razie wiele znajomości znajduje się w esperanckiej Wikipedii.

Jeden dzień został w całości przeznaczony na wycieczki i nie przewiduje się wówczas żadnych punktów programu na miejscu. Będzie można wybrać spośród kilku całodniowych wycieczek, m.in. do Pragi, stolicy Czech, organizowaną przez praskich członków Czeskiej Młodzieży Esperanckiej, wycieczkę do Polski lub do Niemczech.

Dodatkowo odbędzie się kilka krótszych wycieczek, w których będzie można wziąć udział innego dnia, równolegle z innymi punktami programu. Jedna z nich, dla miłośników nauki i techniki, do fabryki Škoda i obserwatorium w miejscowości Mladá Boleslav (40 km na południe). Warto dodać że rok 2009 został ogłoszony przez Unesko Międzynarodowym Rokiem Astronomii.

Pozostałe pomysły na wycieczki/turystykę/sport obejmują wyjścia do miejskiego parku wodnego „Babylon” (największy tego typu obiekt w Czechach) i nad malowniczo położone jezioro Máchovo.

W programie wycieczkowym może też pojawić się wypad w góry, w miejsce granicy trzech państw i styku trzech kultur. W międzyczasie będzie można zobaczyć Jizerské Hory, szczyt Ještěd wraz ze sławną wieżą nadawczą lub Karkonosze.