Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Opis

Miasto

Liberec (niem. Reichenberg, cyg. Libertsis, esp. Liberec' lub Libereco) - miasto w północnych Czechach. Zamieszkane przez ponad 100 000 ludności jest stolicą i największym miastem Regionu Liberec oraz 6. największym miastem w Czechach. Liberec położony jest w odległości 91 km na północ od Pragi i jedynie 25 km na południe od granicy czesko-niemiecko-polskiej.

Dlaczego Czechy?

Nigdy wcześniej IJK nie odbyło się w Czechach, ani nawet w niegdysiejszej Czechosłowacji, więce przede wszystkim kongres ten przyczyny się do wzmocnienia esperanckiego ruchu młodzieżowego w tym kraju. Mieści się tu klub esperancki Stanislava Knížeka. W dniach 12 – 14 października 2007 odbyła się tu doroczna konferencja IFEF (Światowej Federacji Kolejarzy-Esperantystów).

Współpraca między trzema krajami

Należy podkreślić fakt, że IJK w Liberec(u)' organizuje nie, jak zazwyczaj, jedna, lecz trzy Krajowe Sekcje TEJO. Organizatorami są: Czeska, Niemiecka i Polska Młodzież Esperancka, bo Liberec' usytuowany jest w regionie gdzie zbiegają się granice tych państw.

Lokale

Lokale udostępni Uniwersytet Techniczny w Liberec(u)'. Ma on do dyspozycji sale przeznaczone dla studentów, które latem są zupełnie wolne i całkiem przydatne do realizacji naszych celów.

Pracownicy Uniwersytetu są przyjaźnie nastawieni a warunki bardzo dobre.

Uczestnicy będą mogli mieszkać w jedno-, dwu- lub trzyosobowych pokojach. Dla gości przewidziano bezpłatne miejsca parkingowe. Zdjęcie obiektu można obejrzeć w internecie. Można też wybrać tanią opcję noclegu w śpiworze na podłodze we wspólnej sali, która znajduje się w tym samym domu studenckim. Ponieważ teren nie jest szczególnie odgrodzony, nieco ograniczone pozostają możliwości rozbicia namiotu, ale i to wkrótce dopracujemy.