Esperanto
Čeština
Deutsch
Polski

Zgłoszenie

Od 26 grudnia można zapisać się na 65 Światowy Kongres Młodzieży Esperanckiej (IJK) korzystając z formularza internetowego!

Na razie formularz nie oblicza jeszcze właściwej składki kongresowej, ale opcja ta pojawi się niebawem. Do tego czasu można obliczyć swoją składkę ręcznie wg tabeli kosztów. Wysyłając zgłoszenie zgadzasz się z warunkami zawartymi w regulaminie.

ZAPISZ SIĘ NA IJK!